Heinolan lukio on valmis – uusi julkinen rakennus sai inspiraationsa nuotiopiiristä

Lahdelma & Mahlamäki arkkitehtien suunnittelema Heinolan lukio on valmistunut ja rakennus on valmistunut ja luovutettu Heinolan kaupungille. Se pitää sisällään 5 200 mnykyaikaisia oppimistiloja nuorille, kaupunkilaisten käytössä olevia tiloja, suuren auditorion ja liikuntatiloja. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu laaja ja monikäyttöinen piha-alue. Heinolan lukion pääsuunnittelijana on toiminut professori, arkkitehti SAFA Ilmari Lahdelma ja sen on rakentanut YIT Suomi Oy.

Heinolan lukio on merkittävä julkinen rakennus, joka sijoittuu kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Seminaarin alueelle. Rakennus perustuu arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen kilpailuehdotukseen nimeltään Notski. Suunnittelua inspiroi ajatus nuotiopiiristä, mikä näkyy kilpailuehdotuksen nimen lisäksi esimerkiksi rakennuksen sommittelussa laajan keskusaukion ympärille.

Lukion tilat on jaettu kolmeen kerrokseen; lähimpänä keskusaukiota sijaitsevat vapaamuotoiseen opiskeluun ja oleskeluun tarkoitetut tilat ja ulompana puolestaan rauhallisemmat tilat keskittymistä vaativaan oppimiseen. Opiskelijoiden lisäksi uusi rakennus palvelee myös muita kaupunkilaisia, esimerkiksi sen hyvin varustellussa auditoriossa voidaan järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia.

Rakennusta ympäröivä piha-alue on suunniteltu niin rentoutumista, liikuntaa kuin ulkona opiskeluakin varten. Lukion taitteinen muoto ja maltillinen mittakaava nivovat rakennuksen osaksi ympäristöään ja luovat kaupunkiympäristöön uusia, avoimia tiloja. Myös lukion sisäinen elämä on olennainen osa rakennuksen ilmettä, sillä lasista, tiilistä ja perforoidusta metallista tehdyt julkisivut avaavat laajat näkymät lähiympäristöön.